@ สตูล @ ไข่เค็มใบเตย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มใบเตย
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าเมือง
ชื่อประธานกลุ่ม : นภาพร ยงย่วน
ที่อยู่ : 340 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร : 089-4676102

(Visited 1 times, 1 visits today)