@ สตูล @ โรตีแช่เเข็งน้ำนม ข้าวโพด

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โรตีแช่เเข็งน้ำนม ข้าวโพด
ชื่อกลุ่ม : รวมใจพัฒนา
ชื่อประธานกลุ่ม : คุณวรรณา แซ่ตัน
ที่อยู่ : 543/1 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร : 081-3282348

(Visited 1 times, 1 visits today)