@ สตูล @ เต่าจากกะลามะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต่าจากกะลามะพร้า
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
ชื่อประธานกลุ่ม : จำรูญ ตาเหยบ
ที่อยู่ : 118 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
เบอร์โทร : 087-2946765 , 074-783517

(Visited 1 times, 1 visits today)