@ สตูล @ น้ำยำบูดูสำเร็จรูป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยำบูดูสำเร็จรูป
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
ชื่อประธานกลุ่ม : ยุภา ชัวชมเกตุ
ที่อยู่ : 23 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
เบอร์โทร : 074-783058,074-783417

(Visited 4 times, 1 visits today)