@ สตูล @ น้ำพริกกุ้งเสียบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกกุ้งเสียบ
ชื่อกลุ่ม : น้ำพริกซัลมา
ชื่อประธานกลุ่ม : เฉลิมศรี นิมา
ที่อยู่ : 297 ม.7 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร : 093-7328037

(Visited 1 times, 1 visits today)