@ สตูล @ ชาชักเยอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาชักเยอร์
ชื่อกลุ่ม : ร้านขอบคุณสตูล
ชื่อประธานกลุ่ม : คุณลัคณา นวมศิริ
ที่อยู่ : 137/16 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร : 081-3282348

(Visited 1 times, 1 visits today)