@ สตูล @ เต่านาฬิกาตั้งโต๊ะ

ผลิตภัณฑ์ : ของใช้ที่ระลึก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต่านาฬิกาตั้งโต๊ะ
กลุ่ม : หัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
ผู้ประกอบการ : จำรูญ ตาเหยบ
ที่อยู่ : ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สตูล สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : 087-294-6765

(Visited 1 times, 1 visits today)