@ สตูล @ ขนมไข่

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมไข่
ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา
ชื่อประธานกลุ่ม : ปรีดะ อายาหมีน
ที่อยู่ : 48 ม.9 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร : 086-9554522

(Visited 1 times, 1 visits today)