@สตูล@ กุ้งแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กุ้งแห้ง
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเล
ชื่อประธานกลุ่ม : พิมพา หล๊ะเลย
ที่อยู่ : 48 ม.1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เบอร์โทร : 087-2990500

(Visited 7 times, 1 visits today)