รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูล จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560


ดาวน์โหลดคลิก >>> สรุป จปฐ. ปี 60

 


(Visited 1 times, 1 visits today)