กิจกรรม ” ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” ในโอกาสวันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 60 ร่วมจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร้านสินค้า OTOP และการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

07 กรกฎาคม 2560 /

03:16 น.