คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกในพื้นที่ อำเภอทุ่งหว้า

(Visited 1 times, 1 visits today)