คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกในพื้นที่ อำเภอท่าแพ

(Visited 1 times, 1 visits today)