ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce (งบยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2564) กิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 เมษายน 2564 /

13:45 น. /

ดาวน์โหลด