ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village จังหวัดสตูล (งบยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2563) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village

31 มีนาคม 2563 /

16:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village จังหวัดสตูล (งบยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2563) กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village

31 มีนาคม 2563 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

31 มกราคม 2563 /

09:38 น. /

ดาวน์โหลด