สตูลประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

24 พฤษภาคม 2565 /

13:43 น.