สพจ.สตูล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเป็นตัวแทนประกวดระดับภาคใต้ ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี จำกัด สาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

01 กุมภาพันธ์ 2566 /

15:24 น.

สพจ.สตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและพัฒนาศักยภาพแกนนำ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

31 มกราคม 2566 /

21:16 น.

พช.สตูล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 มกราคม 2566 /

23:07 น.