กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

26 พฤศจิกายน 2563 /

09:40 น.

พช.สตูล ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่บ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

13 พฤศจิกายน 2563 /

21:33 น.