พช.สตูล ร่วมจำหน่ายนาวากาชาด ณ งานกาชาดจังหวัดสตูลและร่วมให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566

22 มกราคม 2566
นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางหทัยทพย์ อิสายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมจำหน่ายนาวากาชาด ณ งานกาชาดจังหวัดสตูล
ทั้งนี้ได้ร่วมให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 และในวันนี้ได้มีการสาธิตอาชีพ การทำขนมบุหงาบุดะ จากกลุ่มขนมบ้านปากปิง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยตลอดการจำหน่ายสินค้า OTOP ยอดจำหน่ายรวม 11 คืน เป็นเงิน 225,030.- บาท
🌊 สตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
#สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

@ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)