🎤พช.สตูล ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ปี2566

🎤พช.สตูล ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ปี2566
—————————————-
วันที่ 20 มกราคม 2566
—————————————
นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางหทัยทพย์ อิสายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 ในคืนที่ 9 ทั้งนี้ มีประชาชนลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนและซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าวโดย กลุ่มงานประสานฯ

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)