✨✨พช.สตูล ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก ครั้งที่ ๗ ✨✨

✨✨พช.สตูล ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก ครั้งที่ ๗ ✨✨
————————————
วันที่ 6 -10 กันยายน 2565

📌นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางดารุณี โพธามิกเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุม และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 15 บูธ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ โรตี ชาชัก ขนมพื้นเมือง ฝาชีคลุ้มนาทอน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผ้า บาติก ผ้าปาเต๊ะ เครื่องประดับมุก และสมุนไพรทักษอร เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก มีรายได้จากจำหน่ายทั้งสิ้น 193,200 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สร้างรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP จังหวัดสตูล

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
🌈CDD Change for Good 🌈

#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
#สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)