พช.สตูล ร่วมพิธีเปิดกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

พช.สตูล ร่วมพิธีเปิดกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
———————————————
** วันนี้ (12 ส.ค. 65) ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายวีระ เพ็ญจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว นายอำเภอมะนัง เป็นประธาน และมี พัฒนาการอำเภอมะนัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
🔶มอบถุงพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
🔶ข้าราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานกาชาดจังหวัดสตูล
🔶ปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติต์ต้นไม้ในพระนามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ขอพระราชทานตั้งชื่อตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2506 ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาฯ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.สตูล
#Clickชุมชน

#CDDEISพกพา

#BIGDATA

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)