พช.สตูล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พช.สตูล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
————————————
12 สิงหาคม 2565

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอควนโดน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ และเก็บกวาดขยะ เป็นต้น นอกนี้ ยังมีกิจกรรมแจกกล้าพันธุ์ไม้ เฉลิมพระเกียรติ 991 ต้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกต่อไป

ทั้งนี้นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นางสาวอัสลีณ่า สมาคม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนโดน และนายเสรี บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่แกนนำเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้รู้รักสามัคคี มีจิตเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมกับสังคมและประเทศชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

CDD Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)