พช.สตูล ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.สตูล ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันนี้ (12 ส.ค.65) เวลา 08.30น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาสนิกชนทั้ง 3 ศาสนา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับพิธีประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล ประธานพิธีสงฆ์ ต่อด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล นำโดยนายอรุณ อุมาจิ ประกอบพิธีดุอาร์ขอพร และศาสนาคริสต์ นำโดยศาสนาจารย์สมหมาย แสงสว่างสัจกุล ประธานคริสตจักรจังหวัดสตูล ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพระเจ้า ตามลำดับ เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรนานัปการ โดยนิทรรศการประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยือนจังหวัดสตูล ครั้งแรก เมื่อ 20 มีนาคม 2502 สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรจังหวัดสตูลทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
—————————–
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
CDD Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)