พช.สตูล ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูลฯ

พช.สตูล ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูลฯ
—————————
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 6 พร้อมด้วย นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล,นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีนางสาวกัญญาพัชร รัตนพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ โดยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานฯ ในอนาคตให้รับทราบ ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)