พช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📍กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📍

22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางหทัยทิพย์ อิสายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานพัฒนาชุมชน และนางชมัยภรณ์ ดำรงกูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งนี้ ได้แนะนำแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนงบเงินทุนหมุนเวียนและงบเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) และการดำเนินการตามประกาศ ดังนี้
📌ประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ (ฉบับที่ 4)
📌ประกาศฯ การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินฯ
📌ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการโอนเงิน รับรอตรวจสอบในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ
****************************

(Visited 1 times, 1 visits today)