สตูลประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สตูลประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

24 พ.ค. 65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับมอบผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องวัฒรโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 โดยกำหนดให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น
จังหวัดสตูล โดยนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัด ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล อำเภอทุกอำเภอ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีตำบลปาล์มพัฒนา ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมะนัง ชมรมประดิษฐ์ว่าวตำบลคลองขุด ศิลปินจิตอาสา สตูลสตรีทอาร์ต ตลอดจน ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ได้จำนวนกว่า 200 ตัว

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)