สตูล คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จังหวัดสตูล

สตูล คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จังหวัดสตูล

20 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธาน ศจพ.จ.สตูล มอบหมายนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการ ศจพ.จ.สตูล เพื่อคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวัฒรโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำโครงการบ้านสร้างสุขสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความมั่นคงถาวร คือ โครงการสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง มีฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ ทั่วประเทศ จำนวน 83 หลัง จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง

จังหวัดสตูล ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย โดยให้ทุกอำเภอคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการและเลขานุการ ศจพ.จ.สตูล อำเภอละ 1 ครัวเรือน 7 อำเภอ 7 ครัวเรือน เพื่อคัดเลือกให้เหลือแค่ 1 ครัวเรือนเข้าโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

ในการนี้นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายวีระ เพ็ญจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้แทนอำเภอ นำเสนอข้อมูล ต่อที่ประชุม

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)