พช.สตูล เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

พช.สตูล เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) ✨🌟🌟
—————————————
🗓วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวน 99 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร 26 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 5 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 45 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ฯ 22 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ผลิตภัณฑ์

ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)