พช.สตูล ขับเคลื่อนกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน คนสตูล” (ครั้งที่ 5) เพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชน

พช.สตูล ขับเคลื่อนกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน คนสตูล” (ครั้งที่ 5) เพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 🛒🛍💰
—————————
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และเครือข่าย OTOP จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม“ตลาดนัดชุมชน คนสตูล” (ครั้งที่ 5) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดสตูล ให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับภายในงานฯ มีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากอำเภอต่าง ๆ สินค้าจากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลผลิตจากสัมมาชีพชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมตาหยาบ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
“ตลาดนัดชุมชน คนสตูล” กำหนดเปิดให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2565

ณ บริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด🦠

🍃สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🌈

<<>>

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)