จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในงานประจำปีและกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล ประจำปี 2565

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในงานประจำปีและกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล ประจำปี 2565✨🌈
—————————
🗓วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในงานประจำปีและกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล ประจำปี 2565

ในการนี้นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานของส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานประจำปีและกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล ประจำปี 2565 โดยมี

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)