พช.สตูล เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.สตูล เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

23 พ.ย. 64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายในการประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

จังหวัดสตูล นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ/และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับฟังการประชุม “การตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Live สด ผ่านเพจ Facebook fanpage กรมการพัฒนาชุมชน

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)