สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

✨✨สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย✨✨🌈
—————————
18 พ.ย.64 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางดารุณี โพธามิกเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาววาริษา หลีหัวเขา นักพัฒนาชุมชนติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผ้าเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP
ทั้งนี้ยังได้มีการเก็บภาพ และข้อมูลของกลุ่ม สำหรับการออกแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสตูล ซึ่ง e-Book เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบัน ณ กลุ่มโยซมาบาติก แฮนด์ เพ้นท์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)