พช.สตูล เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

18 พ.ย. 64 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ร่วมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ และมีองค์ความรู้ มีทักษะในงานด้านทุนชุมชน สามารถถ่ายทอดและนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Conference โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)