💥พช.สตูล ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 💥

💥พช.สตูล ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 💥

12 ต.ค. 64 นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางเอวาเรียน่า ฟะฮ์รีย์ ซูไลมาน นายกสมาคมสตรีอินโดนีเซีย/ภริยากงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและอำลา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ

นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ภริยา และคณะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารและผ้าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของสตูล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรม โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)