พช.สตูล ลงพื้นที่ถอดรหัส Puyu Model ต้นแบบความสำเร็จเศรษฐกิจชุมชนตำบลปูยู(เกาะปูยู หมู่2-3)

พช.สตูล ลงพื้นที่ถอดรหัส Puyu Model ต้นแบบความสำเร็จเศรษฐกิจชุมชนตำบลปูยู(เกาะปูยู หมู่2-3)

5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่บ้านปูยู หมู่ที่2-3 อ.เมืองสตูล จ.สตูล ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ภารกิจ ด้านการเกษตร สาขาประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปอาหารทะเล และด้านการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวเล ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างอาชีพ อาหาร และรายได้ของชุมชนบนเกาะปูยู โดยมีนางสาวกัญญพัชร รัตนพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด และทีม Service Provider ผู้ให้บริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 เป็นแกนนำสำคัญในการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)