พช.สตูล ร่วมประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

พช.สตูล ร่วมประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

27 ก.ย. 64 นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zomm Cloud Meeting
ในการนี้ นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอละงู นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้แทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้
– การสร้างพื้นที่แบ่งปัน สร้างสรรค์การพัฒนา
– แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เพื่อนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับการถ่ายทอด มาขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ต่อไป ณ ห้องกถาพัฒน์ สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)