สตูล ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สตูล ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดทุ่งริ้น หมู่ที่ 1 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน กำหนดดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย
– เปิดกรวยกระทงดอกไม้
– กล่าวคำถวายสดุดี
– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– มอบพันธุ์สมุนไพร และพืชผักสวนครัว แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
– ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ผักบุ้ง และผักสวนครัว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางผกาพันธุ์ สรรค์สวาสดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการการสตรีจังหวัดสตูล ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสตูล
🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵
📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)