สตูล คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564

สตูล คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564
10 สิงหาคม 2564 นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล ประธานกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งนี้ได้มีกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดกองทุนแม่
ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดสตูล รวม 7 อำเภอ 7 กองทุน ได้แก่
1. บ้านวังปริง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ
2. บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
3. บ้านธารปลิว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
4. บ้านผัง 13 15 18 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
5. บ้านผัง 118 120 หมู่ที่ 7 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
6. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
7. บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล
ในการนี้ นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵
📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)