✨✨พช. สตูล ร่วมรวมนำ้ใจ สู่กาชาด สร้างสุขให้ชาวสตูล ✨✨

✨✨พช. สตูล ร่วมรวมนำ้ใจ สู่กาชาด สร้างสุขให้ชาวสตูล ✨✨

22 ก.ค. 64 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี นายศักระ กปิลกาญจน์ นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบเงินสนับสนุนฯ

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)