✨✨พช. สตูล ร่วมปันสุข สร้างสุขให้ชาวสตูล ✨✨

✨✨พช. สตูล ร่วมปันสุข สร้างสุขให้ชาวสตูล ✨✨

22 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ที่บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานร่วมกิจกรรม เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ขาดแคลนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่จะแบ่งปันสิ่งของหรืออาหาร ได้นำมาใส่ใน “ตู้ปันสุข” ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าแถวต่อคิวตั้งแต่เช้า และได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
.
👏👏สำหรับจังหวัดสตูล ได้ตั้งตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รวมถึงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดสตูล ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดหาตู้ อาหารแห้ง นำมาใส่ไว้ในตู้ปันสุข นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ตั้งตู้ปันสุข ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสตูลอีกด้วย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนนำอาหารไปแต่พอกินพอใช้ หมดแล้วมาเอาใหม่ได้ เพื่อเผื่อแผ่ให้ถึงคนอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับสิ่งของที่นำไปเติมในตู้ได้แก่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม นมกล่อง เครื่องดื่มสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมนี้จังหวัดสตูล จะได้นำสิ่งของมาเติมใน “ตู้ปันสุข” ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)