✨✨เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน✨✨

✨✨เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน✨✨

9 มิถุนายน 2564 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวีระ เพ็ญจำรัส ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอท่าแพ ผู้นำต้นแบบ ร่วมต้อนรับนายสุวรรณ มัควรรณ และคณะ จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่จัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(KM สัญจร) ณ แปลงของนายอับดุลมูญีบ ใบจิ ผู้นำต้นแบบ เพื่อถอดองค์ความรู้ครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้
1.การถอดบทเรียนบุคลากร(พัฒนากรในพื้นที่เป้าหมาย)
2.การถอดองค์ความรู้ครัวเรือน
3.การถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ระดับชุมชน
4.การจัดทำคลิบวิดีโอครัวเรือนเป้าหมาย

ในการนี้นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะด้วย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)