พช.สตูล รุก ตลาดออนไลน์ OTOP อยู่ได้ ค้าขายทันโลก🌎

พช.สตูล รุก ตลาดออนไลน์ OTOP อยู่ได้ ค้าขายทันโลก🌎
————————————
💥09 มิถุนายน 2564💥 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวภัทรพร หลังยาหน่ายนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ Otop ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสตูล ผ่าน Facebook Live จัดทำแค็ตตาล็อก และblog post โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Otop อำเภอเมืองสตูล กลุ่มควนขันบาติก ที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดทำ
นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการขายออนไลน์ โดยแนะนำการถ่ายภาพ การสร้างเพจ และการเพิ่มช่องทางการขายให้ได้หลายช่องทาง เช่น การไลฟ์สด การขายใน marketplace ติ๊กต็อก อินสตาแกรมเป็นต้น 🌟✨
——————————
<>

(Visited 1 times, 1 visits today)