ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมแปลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสตูล

9 มิถุนายน 2564 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวีระ เพ็ญจำรัส ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำนายสุวรรณ มัควรรณ และคณะ จากกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมแปลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมพบปะให้กำลังใจแก่ลูกจ้างในศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน(ศูนย์สารภี) ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

(Visited 1 times, 1 visits today)