การ ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

14 ต.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)