พช.สตูล น้อมรำลึกถึงและสืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงและสืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างยาวนาน

12 ต.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม
– กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้บนโคก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จากทุกอำเภอ ผู้นำอช. ผู้นำสตรี และภาคีพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนขุมชน (ศูนย์สารภี) ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)