การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

15 ก.ย. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดสตูล มอบหมายนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเลขาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านบากันใหญ่ ม.2 ต.บากันใหญ่ อ.เมือง จ.สตูล ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบากันใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)