@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

24 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล จนท.พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบากันเคย ม.3 ต.ตันหยงโป เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว" ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้ร่วมร่วมหารือในการเตรียมการจัดแสดงและตกแต่งพื้นที่นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อาคารจาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าแลการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)