พช.สตูล ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชน

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

24 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชน เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานเว็บไซต์ ระดับอำเภอจากทุกอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)