การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2563

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

24 กรกฎาคม 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2563 โดยมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติโครงการอุดหนุนฯ จำนวน 71 โครงการ เป็นเงิน 1,691,200 บาท โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)