สตูล:ท่าแพ 9 พ.ย.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่่วม"โครงการจิบกาแฟ แชร์ความคิด ติดปัญญา พัฒนาท่าแพ ตามวิถีบาราเกต" โดย นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ เป็นประธาน ในครั้งนี้ ณ โรงน้ำปลาบ้านคลองสองปาก ม.8 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

09 November 2018 /

10:48 น.

สตูล:ท่าแพ 9 พ.ย.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่่วม"โครงการสร้างพลังขับเคลื่อนTO BE NUMBER ONE อำเภอท่าแพ" โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ เป็นประธาน ณ บ้านคลองสองปาก ม.8 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

09 November 2018 /

10:46 น.

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (ทำน้ำพริกกุ้งแห้ง)

18 July 2018 /

22:29 น.

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านนาข่าเหนือ ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

18 July 2018 /

22:28 น.

สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๖ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:24 น.

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:18 น.

สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:34 น.

24 พค.2561 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ มอบหมายพัฒนาการอำเภอท่าแพร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ.ห้องโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:27 น.

Page 1 of 2512345...1020...Last »