@สตูล:ละงู@ 15 ก.พ.61 นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ รับลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึก ตุ๊กตาปมปง หมู่บ้านท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกาแบง ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู

15 February 2018 /

11:08 น.

สตูล ท่าแพ 14 ก.พ.2561 :เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ร่วมให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP "กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทุ่งริ้น" ในการหาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

14 February 2018 /

15:23 น.

@ท่าแพ สตูล:14 ก.พ.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆมัสยิดบ้านท่าแพใต้ ม.5 ตำบลท่าแพ โดยมี นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

14 February 2018 /

15:20 น.

@สตูล:ละงู@ 13 ก.พ. 61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายหมายให้ น.ส.อัสลีณ่า สมาคมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

13 February 2018 /

21:51 น.

@สตูล:ละงู@12 ก.พ.61 นางสาวอัสลีณ่า สมาคม และนางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มเติม และส่งมอบ บรรจุภัณฑ์พร้อมสติกเกอร์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ต.แหลมสน

12 February 2018 /

22:21 น.

Page 1 of 5412345...102030...Last »