@สตูล:ละงู@ 4 ก.พ. 61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม และนางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดวัสดุ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

04 February 2018 /

22:04 น.

@สตูล:ละงู@ 2 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร ตามโครงการวิจัยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมวิจัย

02 February 2018 /

14:10 น.

@สคูล:ละงู@ 29 ม.ค.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปิดบัญชี และทำสัญญาการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน

29 January 2018 /

20:10 น.

Page 3 of 5412345...102030...Last »