สตูล:ละงู@ ๒๙ เม.ย.๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานตรวจประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐ "ตลาดจุดชมวิวปากบารา"

29 April 2018 /

21:16 น.

@สตูล:ท่าแพ 04/04/2561 นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รว่มประชุมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 ภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา

04 April 2018 /

10:07 น.

Page 3 of 4412345...102030...Last »