@สตูล:ละงู@ ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงูมอบหมายให้นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑

10 May 2018 /

22:23 น.

@สตูล:ท่าแพ 09 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒฯาการอำเภอท่าแพ ร่วมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒฯาชุมชนโดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ จังหวัดสตูล

09 May 2018 /

15:41 น.

@สตูล:ท่าแพ 9 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ และนางรัตนาวดี ใจดี นวช.พช.ปฏิบัติการ รับการติดตามของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล (คสป.จ.สตูล)ที่มาติดตามกลุ่มอาชีพ, ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งแม่อุษา ณ อาคารประชุมบ้านสวนไทย. ม.7 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

09 May 2018 /

15:33 น.

@สตูล:ท่าแพ 9 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะไทร ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะไทร ม.3 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

09 May 2018 /

15:31 น.

@สตูล: ท่าแพ : 9 พฤษภาคม 2561 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ พร้อมด้วย นายก อบต.ท่าเรือ ช่าง อบต.เรือ ช่าง อบต.แป-ระ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าเรือ และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนปัญหาน้ำเสียลำคลองในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

09 May 2018 /

15:30 น.

สตูล:ท่าแพ นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอท่าแพ

03 May 2018 /

16:49 น.

Page 2 of 4412345...102030...Last »